0€
3000000€

Služby

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností je hlavnou náplňou činnosti našej realitnej kancelárie. Ak hľadáte vhodnú nehnuteľnosť na bývanie, rekreáciu či podnikanie, radi Vám s výberom pomôžeme. V prípade snahy predať Vašu nehnuteľnosť Vám bezplatne nájdeme kupujúceho.

Prečítajte si viac informácií o tom, ako vám pomáhame plniť vaše sny o bývaní...

Výber nehnuteľnosti

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľnosti je hlavnou náplňou činnosti našej realitnej kancelárie. Ak hľadáte vhodnú nehnuteľnosť na bývanie, rekreáciu či podnikanie, radi Vám s výberom pomôžeme. V prípade snahy predať Vašu nehnuteľnosť vám bezplatne nájdeme kupujúceho.

Individuálny, férový a promptný prístup realitnej kancelárie Mersi Real ku každému sprostredkovaniu kúpy a predaja nehnuteľnosti – to je základ nášho úspechu. Našou snahou je docieliť maximálnu spokojnosť predávajúceho aj kupujúceho, a to dosiahneme jedine férovým prístupom. Klientovi nikdy nezatajujeme žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie o kúpe či predaji. Pristupujeme ku každému individuálne, aby sme vyhoveli aj tým najnáročnejším a neobvyklým požiadavkám. Vynakladáme maximálne úsilie, aby ste váš problém s kúpou či predajom vyriešili čo najskôr.

Široká databáza nehnuteľností – byty, domy, chaty, pozemky, kancelárie, podnikateľské priestory, haly, polyfunkčné objekty.

U nás neplatíte žiadne poplatky – notárske poplatky, poplatok za prevod nehnuteľnosti na Katastrálnom úrade, poplatky za výpisy z katastra nehnuteľností, – všetky hradíme za Vás.

Profesionálny realitný servis – v nehnuteľnostiach sme odborníci s dlhoročnou praxou. Dnes Vám síce nikto nepovie, kedy skončí kríza alebo kedy ceny nehnuteľností dosiahnu svoje dno či vrchol. My vám však každú nehnuteľnosť ohodnotíme aktuálnou reálnou trhovou cenou, vysvetlíme všetky pozitíva a negatíva. Len Vy sa následne rozhodnete, či vybraný objekt zodpovedá vašim predstavám.

Inzercia zdarma – či kupujete, predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť, samozrejmosťou je inzercia Vašej nehnuteľnosti cez najväčšie realitné portály na Slovensku.

Právna istota – Viac o tom, ako citlivo pracujeme s realitami sa dočítate v sekcii Právny servis.

Široká databáza záujemcov – v prípade predaja nehnuteľnosti oslovujeme podľa zvolených kritérií záujemcov o daný typ nehnuteľnosti.

Mnoho z nás kupuje a predáva nehnuteľnosť len raz v živote. Preto je dôležité vedieť, že kvalitný právny servis je základným pilierom úspešného a bezproblémového obchodu s nehnuteľnosťou.

Naši makléri pri všetkých obchodoch konzultujú všetky právne záležitosti s odborníkmi, ktorí sú pre Vás garanciou korektných zmluvných podmienok. Pre Vašu bezpečnosť a pohodlie Vám preto pri kúpe, predaji, prenájme či akomkoľvek inom prevode nehnuteľnosti zdarma poskytujeme:

- Príprava a vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom alebo užívaním predmetnej nehnuteľnosti (Kúpne zmluvy, Nájomná zmluva, Darovacia zmluva a podobne)

- V prípade potreby vypracovanie Zmluvy o budúcej zmluve

- Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

- Overenie, či na nehnuteľnosti nie je nežiadaná ťarcha (napríklad že na nehnuteľnosti nie je zriadené záložné právo či vecné bremeno)

- V prípade potreby asistencia na Katastrálnom úrade, Notárskom úrade alebo u správcu nehnuteľnosti

- Skladanie zálohy a vyplatenie kúpnej ceny– v prípade predaja a kúpy nehnuteľnosti odporúčame najtransparentnejší postup – využiť notársku úschovu (notár nevyplatí peniaze predávajúcemu dovtedy, kým nebude nový vlastník figurovať na liste vlastníctva). Po dohode klientov je však možné zložiť zálohu aj v priestoroch našej kancelárie a uschovať ju až po dobu prevodu nehnuteľnosti. Pri týchto operáciách Vám budeme radi asistovať, aby ste mali čo najväčší pocit právnej istoty.